• O nas

  Fundacja Global Political Network powstała w 2019 r. z inicjatywy Karoliny Zbytniewskiej, redaktor naczelnej Euractiv.pl. Redakcja Euractiv.pl działa na rzecz edukacji m.in. prowadząc akademię Young Leaders for the Future of Europe (YLFE). Założenie Fundacji to następny krok w działaniu na rzecz społeczeństwa.

   

   

  Chcielibyśmy być niezależnym ośrodkiem analiz i wymiany myśli stale koncentrującym się na polityce europejskiej i globalnej. Przyświeca nam jednocześnie bardziej konkretny cel koncentracji na zagrożeniach wynikających z działań hybrydowych Rosji i odporności polityki obrony i bezpieczeństwa szczególnie Polski, ale też państw bałtyckich, które - zbiorczo - nazywamy “Baltic Four”.
   

  Do głównych celów Fundacji GPN należy dostarczanie obywatelom, dziennikarzom, aktywistom oraz politykom raportów, analiz i badań dotyczących krajowej i międzynarodowej polityk, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i państw bałtyckich, a także wyzwań, jakie wschodnie sąsiedztwo Europy stawia przed UE i zachodnią wspólnotą wartości. Pozostałe działania Fundacji dotyczą:

  • Ewaluacji i osadzania w kontekście działań polityków i samorządowców,
  • Promowania edukacji oraz aktywności społecznych,
  • Różnych form dialogu między środowiskami reprezentującymi odmienne poglądy,
  • Promowania współpracy międzynarodowej,
  • Promowania liberalnej demokracji pozwalającej na świadome podejmowanie decyzji politycznych i postaw patriotycznych,
  • Propagowania polityki spójności z innymi podmiotami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

  Działania Fundacji Global Politcal Network w dłuższej perspektywie mają pozwolić na kształtowanie świadomych decyzji politycznych obywateli, które wpłyną na rozwój polskiego społeczeństwa oraz wzmocnią pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
   

   

  Nasza misja

  Fundacja ma na celu promocję demokracji poprzez dostarczanie rzetelnych badań i analiz na temat sytuacji międzynarodowej i procesów politycznych.

 • Zespół

  Karolina Zbytniewska

  Prezeska

 • Rada Fundacji

  Ambasador Jan Truszczyński

  Dr hab. Dorota Heidrich

  Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka

 • Dokumenty