Kim jesteśmy?

Fundacja Global Political Network powstała w 2019 r. z inicjatywy Karoliny Zbytniewskiej, redaktor naczelnej Euractiv.pl. Redakcja Euractiv.pl działa na rzecz edukacji m.in. prowadząc akademię Young Leaders for the Future of Europe (YLFE), a Fundacja Global Political Network stanowi rozszerzenie tych starań. 

W ramach realizowanego przez nas projektu Dziennikarstwo za demokracją wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, budujemy wrażliwość społeczną oraz świadomość młodych obywateli w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz zmian klimatycznych. 

Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rozwoju demokracji w Polsce i w Europie. W tym celu chcemy dostarczać rzetelną wiedzę na temat sytuacji międzynarodowej oraz procesów politycznych. Naszą misją jest także promowanie i rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej. Działamy również w celu wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i budowaniu wrażliwości społecznej, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy poprzez swoją przyszłą aktywność, zarówno w charakterze decydentów, przedstawicieli świata biznesu, dziennikarzy lub też aktywistów będą miel znaczący wpływ na kształt polskiego i europejskiego społeczeństwa oraz kierunek zmian politycznych.