· Dziennikarstwo za demokracją

Spotkanie inauguracyjne / Dziennikarstwo za demokracją

W piątek (18.03) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Dziennikarstwo za demokracją, tworzonego przez Fundację Global Political Network, we współpracy z doświadczonymi dziennikarzami redakcji EURACTIV.pl, ekspertami  i aktywistami.

W projekcie działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentującego takie wartości jak wrażliwość społeczna, tolerancja, przestrzeganie praw człowieka, a także świadomość w zakresie zmian klimatycznych. Te ważne tematy, muszą być również rzetelnie i obiektywnie komentowane. 

W spotkaniu wzięła także udział dr hab. Dorota Heidrich z Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się naukowo m.in. problemem dyfuzji i internalizacji norm w społeczności międzynarodowej oraz migracjami. W przemówieniu poruszyła temat istoty tolerancji wynikającej z wiedzy. Nawiązała także do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, czyli wojnie w Ukrainie - jest to czas radykalnych zmian i wyzwań dla społeczności międzynarodowej. Rosyjski atak przeciwko Ukrainie i brak wyraźnych perspektyw zakończenia konfliktu pokazują, jak ważna jest konsolidacja państw demokratycznych dla zapewnienia pomocy Ukrainie, ale także w celu zachowania podstawowych zasad i wartości państw demokratycznych, takich jak prawa człowieka.